“Hayat bisiklete binmek gibidir. Dengede kalmak iin, hareket etmeye devam etmen gerekir.”

Albert Einstein

Bilim ?nsan?

Bisiklet – Velesbit

K?br?sta bisiklet zellikle 1950-1958 y?llar? aras?nda yayg?n bir ula??m arac? olarak kullan?lmaktayd?. Gemi?ten gnmze gerek altyap? eksikli?i gerekse motorlu ara kullan?m?n?n yayg?nla?mas? bisiklet kullan?m?n? hem azaltt? hem de dikkatsiz srcler ve yol ?artlar? bisiklet srmeyi tehlikeli bir noktaya getirdi. Halk aras?nda velesbit ya da belesbit olarak an?lan bisiklet, 200 y?l nce Fransada do?an ve bugn dnyan?n birok yerinde halen yayg?n olarak kullan?lman bir arat?r. Bisiklet zellikle ?ehir iinde k?sa mesafeleri gitmek iin de daha kullan??l?d?r ve park sorunu ya?anan lkemizde bisiklet kullanmak avantajl?d?r.

Adam?zda bisiklet kullan?m?n?n yayg?nla?mas? iin son zamanlarda birok inisiyatif ba?lat?lm??, belediyeler yeni bisiklet yollar? yapm??, e?itli aktiviteler ve kampanyalar dzenlenmi?tir fakat bisiklet dostu bir K?br?s iin bu al??malar?n yerel otoriteler taraf?ndan desteklenmesi, bisiklet yollar?n?n ve bisiklet kullan?m? iin fark?ndal???n art?r?lmas? gerekmektedir.

Velesbitin gzellikleri:

  • evre ve do?a dostudur
  • Trafik sorununa en iyi zmlerinden biridir, park sorunu yoktur
  • Sr? keyiflidir
  • zgveni art?r?r
  • Stresten uzakla?man?n en iyi yollar?ndan biridir
  • Zinde kalmay? sa?lar, sa?l?kl?d?r.

zellikle birok bisiklet kullan?c?lar?n?n gittikleri rotalar? izdikleri ve payla??mlar yapt?klar? uygulamalar adam?zda da kullan?lmaktad?r. Bu uygulamalardan birok gzergah? bulabilece?iniz ve payla??mlar yapabilece?iniz platformlar ?u ?ekildedir:

BikeMap:

Bu platforma kaydolup e?itli rotalar? grebilir, indirebilir ve kendi rotalar?n?z? ekleyebilirsiniz.
https://www.bikemap.net/

Wikiloc:

Bu site d?? aktivite rotalar?n?n (yry?, bisiklet ve birok di?er aktivite) payla??ld??? ve ke?fedildi?i bir yerdir.

Bisiklet Rotalar? iin:
https://tr.wikiloc.com/rotalari/bisiklet

Da? Bisikleti Rotalar? iin:
https://tr.wikiloc.com/rotalari/dag-bisikleti/cyprus

K?br?s’?n kuzeyindeki Bisiklet Rotalar? Facebook Sayfas?:

Dr. Kandemir Berovan?n am?? oldu?u bu facebook sayfas?n?n amac? sayfan?n amac? aday? farkl? bir gzle grmek isteyenlere yard?mc? olmak ve bisiklet kltrnn yayg?nla?t?r?lmas?d?r.

https://www.facebook.com/ncycycling/

Ayr?ca Lefko?ada ba?lat?lm?? olan, engelsiz ve s?n?rs?z bir K?br?s iin pedal eviren inisiyatifler de bulunmaktad?r. Ailece bisiklet srmek, engelsiz bisiklet turlar?na ?kmak, bisiklet kiralamak iin bu inisiyatiflerle ileti?ime geebilir ve paras? olmak iin a?a??daki linkleri kullanabilirsiniz:

Bariyerleri A?an Bisikletiler (Cyclists Across Bariers)

https://www.facebook.com/pg/cabscyprus/about/?ref=page_internal

BiCy – Bisiklet Taksi

https://www.facebook.com/bicynicosia/