K?br?s’ta Otobsle Ula??m

K?br?sta otobs ta??mac?l??? en yayg?n olarak kullan?lan toplu ta??ma trdr. Adan?n kuzeyinde de K?br?s Cumhuriyeti’nde de otobs firmalar? zel firmalara ba?l?d?r ve her blgeyi ayr? firmalar i?letmektedir. Bu firmalar ortak bir at? alt?nda bulunmamaktad?r. Bu nedenle her firman?n ayr? ileti?im bilgileri a?a??da verilmi?tir.

K?br?s Cumhuriyeti’nde otobs ta??mac?l??? eri?ilebilirlik, hizmet kalitesi, rotalar?n standartla?t?r?lmas? ve bilgiye ula?ma ad?na daha geli?mi? durumdad?r. Adan?n kuzeyindeki birok firman?n bilgilerinin yer ald??? bir websitesi bulunmamakta ve engelli eri?imi hibir otobs firmas? taraf?ndan sa?lanmamaktad?r.

K?br?s Cumhuriyeti’nde ula??m iin kullan?lan aralar standartla?m?? otobsler olurken K?br?s’?n kuzeyinde ise dolmu? tipi minibsler genel olarak kullan?lmaktad?r.

nemli oldu?unu d?nd?mz bilgiler a?a??da yer almaktad?r fakat gncel bilgilere eri?ebilmek iin her bir firman?n kendi adresini kullanman?z? tavsiye ederiz.

K?br?s Cumhuriyeti

K?br?s Cumhuriyeti iin tm otobs gzergahlar?n?, rotalar?, tarifeleri ve daha bir ok bilgiyi a?a??daki web sitesinden bulabilirsiniz, web sitesi Trke dilinde hizmet vermedi?i iin VirraCyprus.comda nemli oldu?unu d?nd?mz bilgilere Trke olarak da yer verdik.

http://www.cyprusbybus.com/

K?br?s Cumhuriyeti’nde 4 tip otobs servisi bulunmaktad?r.

Havalan? Ula??m Otobsleri: Daha detayl? bilgileri Limanlara Ula??m sayfas?ndan elde edebilirsiniz.
?ehirler Aras? Otobsler: Bunlar tm ?ehirleri bir birine ba?layan ve intercity firmas? taraf?ndan ynetilen haftan?n her gn al??an otobslerdir.

L.L.L.A. Intercity Buses Ltd
Tel: (+357) 70 007 789 / (+357) 24 643 493
Website:www.intercity-buses.com

Mevcut Rotalar:
– Lefko?a-Limasol, Limasol-Lefko?a
– Lefko?a -Larnaka, Larnaka- Lefko?a
– Lefko?a -Protaras / Paralimni
– Agia Napa-Protaras/Paralimni
– Agia Napa- Lefko?a
– Lefko?a -Baf, Baf- Lefko?a
– Limasol-Baf, Baf-Limasol
– Larnaka-Limasol, Limasol-Larnaka
– Larnaka-Protaras / Paralimni
– Agia Napa-Protaras / Paralimni
– Agia NapaLarnaka
– Paralimni-Agia Napa-Larnaka-Baf, Pafos-Larnaka-Agia Napa-Paralimni

?ehir ?i Otobsler:

Bunlar tm ?ehirlerde ayr? firmalar taraf?ndan ynetilen otobs firmalar?na ait e?itli gzergahlardan olu?an ve haftan?n her gn al??an otobslerdir.

L.L.L.A Intercity Buses Ltd

Tel: (+357) 24 643 493 / (+357) 80 007 789
Website:www.intercity-buses.com

Lefko?a (Nicosia):
Transport Organisation for Nicosia District (OSEL) Ltd
Tel: (+357) 77 777 755 / (+357) 22 468 088
Website:www.osel.com.cy

Limasol (Limassol):
Transport Company for Limassol District (EMEL) Ltd
Tel: (+357) 77 778 121 / (+357) 25 343 201
Website:www.limassolbuses.com

Larnaka (Larnaca):
Larnaka Buses Zenonas Ltd
Tel: (+357) 80 007 744 / (+357) 24 665 531
Website:www.zinonasbuses.com

Baf (Paphos):
Pafos Transport Organisation Ltd
Tel: (+357) 80 005 588 / (+357) 26 934 410
Website:www.pafosbuses.com

Paralimni / Protaras & Agia Napa:
M.E. Ammochostos Buses Ltd
Tel: (+357) 23 819 090 / (+357) 80 005 200
Website:www.osea.com.cy

K?rsal Blge Otobsleri: Bu otobsler e?itli ky ve kasabalar? en yak?n ?ehire ba?lamaktad?r ve di?er otobslere k?yasla s?kl?klar? daha azd?r. Bu otobsler de yine ?ehir ii otobs firmalar? ile ayn?d?r.


K?br?s’?n kuzeyi

K?br?s’?n kuzeyinde tm otobs firmalar?n?n birle?ti?i VirraCyprus.com haricinde bir website olmad??? gibi bir ok firman?n kendisine ait bir web sitesi de bulunmamaktad?r. ?ehirleraras? ula??mlar? imen, Akva, Kombos, Girneliler Seyahat, ?timat, Asbestos sa?lamaktad?r. Her ?ehir iin ula??m bilgileri a?a??da yer almaktad?r.

Lefko?a:

Lefko?a-Ma?usa ?timat +90 392 227-2743 10 TL (?renci 9 TL)
Lefko?a-Ma?usa Asbestos +90 392 22 70 912

+90 392 22 75 898

+90 533 862 79 87

+90 548 862 79 87

10 TL (?renci 9 TL)
Lefko?a-Gzelyurt/Morphou imen +90 392 228-8615 6 TL
Lefko?a-Gzelyurt/Morphou Akva/ Ulusoy +90 392 227-2529 6 TL
Lefko?a-Girne Kombos +90 392 227-2929 6 TL
Lefko?a-Girne Girneliler Seyahat 6 TL

?ehirleraras? gnlk otobs seferleri dzenli olarak Lefko?a – Girne, Lefko?a- Gzelyurt/Morphou, Lefko?a – Ma?usa aras?nda yap?lmaktad?r.

Her gn dzenli olarak ?ehir ii otobs seferleri yap?lmaktad?r. Ana kalk?? noktas? Lefko?a Otobs Terminali olup, sabah 06:30-18:00 saatleri aras?nda her 10-20 dakika aras? ve 18:00-21:00 saatleri aras?nda her saat ba?? ilk kalk?? noktalar?ndan otobs kalkmaktad?r.

Kk Kaymakl? blgemizde bulunan Lefko?a Otobs Terminalinden ?ehirlere ve genel olarak kylere sabah, ?len ve ak?am saatlerinde ula??m sa?lanabilmektedir. (otobs kalk?? saatleri de?i?kenlik gsterebilmektedir.)

Daha detayl? bilgiyi Lefko?a Trk Belediyesinin sayfas?ndan da bulabilirsiniz:

https://www.lefkosabelediyesi.org/ulasim/

Ma?usa:

Ma?usa-Lefko?a ?timat +90 392 366-666 10 TL (?renci 9 TL)
Ma?usa-Lefko?a Asbestos +90 392 22 70 912

+90 392 22 75 898

+90 533 862 79 87

+90 548 862 79 87

10 TL (?renci 9 TL)
Ma?usa-Girne ?timat +90 392 366-666 10 TL (?renci 9 TL)

Haftaii Her Gn

Lefko?a – Ma?usa Kalk??

06:45 – 19:00a her 20-30 dakikada.

Hafta Sonu ve Resmi Tatiller

Lefko?a – Ma?usa Kalk??

07:00den 19:00a her 20-30 dakikada.

Haftaii Her Gn

Ma?usa – Lefko?a Kalk??

06:45 – 19:00a her 20-30 dakikada.

Hafta Sonu ve Resmi Tatiller

Ma?usa – Lefko?a Kalk??

07:00den 19:00a her 20-30 dakikada.

Gzelyurt/Morphou:

Gzelyurt/Morphou-Lefko?a imen +90 392 714-6111 6 TL
Gzelyurt/Morphou-Lefko?a Akva/ Ulusoy +90 392 714-4970 6 TL
Gzelyurt/Morphou-Girne imen +90 392 714-6111 6 TL

*Lefko?a – Gzelyurt/Morphou-Lefke/Lefka aras? civar kylere de u?ran?lmaktad?r.

(Gzelyurt/Morphou-Lefke/Lefka seferleri ayn? saatte kalkmaktad?r.)

Haftaii Her Gn

Lefko?a – Gzelyurt/Morphou-Lefke/Lefka Kalk??

07:00den 18:00e her yar?m saatte bir.

Cumartesi

Lefko?a – Gzelyurt/Morphou-Lefke/Lefka Kalk??

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00dan 14:30a her 45dkda bir 14:30dan 18:00e her yar?m saatte bir.

Pazar Gnleri ve Resmi Tatiller

Lefko?a – Gzelyurt/Morphou-Lefke/Lefka Kalk??

08:00den 18:00e her saat ba??.

(Gzelyurt/Morphou-Lefke/Lefka seferleri ayn? saatte kalkmaktad?r.)

Haftaii Her Gn

Gzelyurt/Morphou-Lefke/Lefka – Lefko?a Kalk??

06:00, 06:30, 06:50, 07:00den 18:00e her yar?m saatte bir.

Cumartesi

Gzelyurt/Morphou-Lefke/Lefka – Lefko?a Kalk??

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00dan 14:30a her 45dkda bir.

14:30dan 18:00e her yar?m saatte bir.

Pazar Gnleri ve Resmi Tatiller

Gzelyurt/Morphou-Lefke/Lefka – Lefko?a Kalk??

07:00den 18:00e her saat ba??.

Girne:

Girne – Lefko?a Kombos +90 392 815-2317 6 TL
Girne-Lefko?a Girneliler Seyahat 6 TL
Girne-Gzelyurt/Morphou imen +90 392 815-3144 6 TL

Her Gn Lefko?a – Girne Kalk??

06:30dan 18:30 kadar. (yaz dnemi 19:00) her 10 dkda bir.

Her Gn Girne – Lefko?a Kalk??

06:30dan 18:30 kadar. (yaz dnemi 19:00) her 10 dkda bir.