Bu harita en son 7 ?ubat 2018’de dzenlenmi?tir. Haritay? bu linkten .kml uzant?l? olarak bilgisayar?n?za ve telefonunuza indirebilirsiniz.


Lefko?a Trk Belediyesinin engelli birimine ye olanlar iin Engelli ta??ma hizmeti sunmakta ve ayr?ca ya?l?lar birimi de haftan?n baz? gnlerinde ihtiya duyan ya?l?lar? hastaneye gtrp muayenelerini yapt?rmaktad?r. LTB Ya?l?lar Biriminin sunmu? oldu?u bilgiler a?a??daki gibidir:

Lefko?a Trk Belediyesi

Ya?l?lara Avrupal? Hizmet Birimine Kay?t ?in Gerekli Evraklar:

 • 65 ya? ve zeri olmak
 • Muhtardan ikametgah belgesi
 • Kimlik Kart? fotokopisi
 • 2 adet vesikal?k foto?raf

Ya?l?lara Avrupal? Hizmet Biriminin Vermekte Oldu?u Hizmetler

Hem?irelik Hizmeti

 • Bir buuk ayda bir kez ?eker ve Tansiyon lm
 • Pansuman yap?m?
 • Kan al?m?, hastaneye ula??m? ve sonular?n yeye teslimi

Hastane Hizmeti

 • Muayene iin randevu alma ve hastaneye ula?t?rma
 • Oksijen tp dolumu ve teslimi (kk boy tpler)*
 • Sosyal Sigorta kart? mhrletme *
 • Diyaliz ve fizik tedavi merkezine ula??m sa?lama

Psikolog/ Psikolojik Dan??man / Sosyolog Hizmeti

 • Yeni kay?t / Anket
 • Psikolog ve Dan??manl?k Hizmeti
 • S?k ziyaret
 • Do?um gn kutlamas? (telefonda arama ile)

Kuafrlk Hizmeti

 • Sa kesimi
 • Sa boyama
 • Ty al?m?

Sosyal Etkinlikler

 • Anneler gn etkinli?i (hediye da??t?m?)
 • Babalar gn etkinli?i (hediye da??t?m?)

*Sadece ihtiyal? yelere verilen bir hizmettir.

?rtibat No: +90 392 22 85 221
Dahili No: 1403 / 1488

Ya?l?lar Birimi