Karbon ayak izi, birimkarbondioksitcinsinden llen, retilen sera gaz? miktar? a?s?ndan insan faaliyetlerinin evreye verdi?i zarar?n lsdr ve iki ana paradan olu?ur: do?rudan (birincil) ayak izi ve dolayl? (ikincil) ayak izi. Birincil ayak izi, evsel enerji tketimi ve ula??m (sz gelimi araba ve uak) dahil olmak zere fosil yak?tlar?n?n yanmas?ndan ortaya ?kan do?rudan CO2emisyonlar?n?n, ikincil ayak izi ise kulland???m?z rnlerin tm ya?am?ndngsndenbu rnlerin imalat? ve en sonunda bozulmalar?yla ilgili olan dolayl? CO2emisyonlar?n?nlsdr.