Dayan??t?klar?m?z

VirraCyprus.com gerek sivil toplum rgtleri gerekse yerel ynetimlerle dayan??ma ierisinde haz?rlanm?? kolektif bir eme?in sonucudur. Web sitemiz sizlerden de gelen geri bildirimler ile yenilenecek ve dayan??ma gsteren yeni rgt veya bireyler de bu blmde yer alacakt?r. ?imdiye kadar emek verenlera?a??daki gibidir:

BiCy Taksi
Bariyerleri A?an Bisikletliler
Engelliler Dayan??ma Derne?i
Evrensel Hasta Haklar? Derne?i
Trafik Kazalar?n? nleme Derne?i
Friends of the Earth-Cyprus

Lefko?a Trk Belediyesi