Kıbrıs'ta

Alternatif Ulaşım

Virra Kıbrıs!

Bir gönüllülük projesi...

Virra

K?br?s!

K?br?sta Alternatif Ula??ma dair bilgileri bir araya getirip alternatif ula??m yntemlerinin kullan?m?n? art?rmak istiyoruz

Gzergh

payla??n!

Sizler de elinizdeki verileri bizlerle payla?mak, yeni gzergah ve hizmetler ekleyebilirsiniz

Hedefimiz

temiz bir evre!

Nihai hedef ise alternatif ula??m yntemlerinin te?vik edilmesi ve evre kirlili?inin azalt?lmas?!

Sizde

gnll olun!

Tamamen gnlllk esasl? haz?rlanan web sitemize siz de destek sa?lay?n!

Bizimle ileti?im kurmak iin e-posta adresimiz: virracyprus@gmail.com